Strona ZOL Gniezno  

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
Prowadzone rejestry
   

 W Zakładzie prowadzone są następujace rejestry:   

 1. Biuro socjalno- statystyczne prowadzi:
    
- Księgę główną chorych,
     - Rejestr zgonów,   
    
- Rejestr przyjęć i wypisów,  
    
- Rejestr oczekujących na przyjęcie,      
    
- Rejestr leczeń szpitalnych pacjentów,
     - Rejestr urlopów pacjentów,  

 2. Oddział Zakładu prowadzi:  
    
- Książkę chorych, oddziału
     - Historię choroby
     - Książkę raportów pielęgniarskich,  
    
- Książkę gabinetu zabiegowego, 
     - Rejestr badań laboratoryjnych, konsultacji specjalistycznych
     - Rejestr ekspozycji lampy bakteriobójczej,
     - Indywidualne karty zleceń, 
     - Indywidualny rozchód leków,
     - Książka rozchodu leków psychotropowych,
     - Indywidualne karty świadczeń terapeutycznych, fizjoterapeutycznych,
     - Indywidualne karty obserwacji, pielęgnacji,
     - Rejestr napadów epileptycznych,
     - Rejestr stosowanych procedur medycznych i badań laboratoryjnych
       pacjentów,
     - Rejestr odwiedzin pacjentów oraz  wychodzących pacjentów poza teren
       Zakładu,


 

 

 


 Strona ZOL Gniezno