Strona ZOL Gniezno SZUKAJ 

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE


 

Organy zakładu
 
ORGANAMI  ZAKŁADU  SĄ:  

1.Dyrektor
2.Rada Społeczna Zakładu 

Osoba prawnie umocowana do reprezentowania Zakładu w kontaktach zewnętrznych oraz do występowania w obrocie prawnym.

           Barbara Skulska-Salita   - Dyrektor

 

     Rada Społeczna Zakładu

Mariusz Mądrowski             - Przewodniczący

Marek Gotowała                  - Członek

Jacek Kowalski                    - Członek

Monika Twardowska      - Przedstawiciel  Wojewody  Wielkopolskiego

Andrzej Kwapich                - Członek

Radosław Sobkowiak        - Członek

Natasza Wojciechowska - Członek

   

 
 


 Strona ZOL Gniezno