Strona ZOL Gniezno  

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL                    
Regulamin Organizacyjny
Obsługa i załatwianie interesantów                    
Mienie i struktura własnościowa
Ogłoszenia                        
Prowadzone rejestry       
Prowadzone archiwum      
Statystyki                        
Rejestr zmian                       
Certyfikaty                           

 

 

 

 

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
Obsługa i załatwianie interesantów
   

Jednostka

Numer telefonu
Zakład Opiekuńczo Leczniczy

          61/ 426 24 55 do 57
tel/fax
61/ 426 24 58

          
Lp Stanowisko Telefon Wew.
1 Dyrektor 426 24 55 do 57 212
2 Sekretariat 426 24 55 do 57 tel/fax 426 24 58  
3 Główna Księgowa 426 24 55 do 57 215
4 Z-ca Głównego Księgowego 426 24 55 do 57 214
5 Kierownik d/s administracyjno technicznych  426 24 55 do 57 216
6 Specjalista d/s kadr 426 24 55 do 57 225
7 Biuro socjalno-statystyczne 426 24 55 do 57 224
8 Gabinet lekarski 426 24 55 do 57 236
9 Apteka 426 24 55 do 57 218
10 Gabinet psychologa 426 24 55 do 57 230
11 Fizjoterapia 426 24 55 do 57 219
12 Pielęgniarka Oddziałowa 426 24 55 do 57 220
13

Z-ca pielęgniarki oddziałowej     - odcinek 1

426 24 55 do 57 231
14

Z-ca pielęgniarki oddziałowej     - odcinek 2

426 24 55 do 57 232
15

Z-ca pielęgniarki oddziałowej     - odcinek 3

426 24 55 do 57 233
16 Oddział - Odcinek 1 426 24 55 do 57 221
17 Oddział - Odcinek 2 426 24 55 do 57 222
18 Oddział - Odcinek 3 426 24 55 do 57 223

 

 
 


 Strona ZOL Gniezno