Strona ZOL Gniezno SZUKAJ 

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE


 
 

Mienie, struktura własnościowa
   

Wartość majątku Zakładu określają:

Wartość majątku Zakładu określają:

1. fundusz założycielski,
2. fundusz zakładu.

Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Fundusz Zakładu zwiększa się o:

a) o zysk netto,
b) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.                                                                            c) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 

Fundusz Zakładu zmniejsza się o:

a) stratę netto,
b) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów
 

Mienie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie oraz jego struktura
własnościowa.

W skład aktywów trwałych ZOL wchodzą:
a) wartości niematerialne i prawne
b) środki trwałe


 
 


 Strona ZOL Gniezno