Strona ZOL Gniezno  

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP


  

 


   

 
Biuletyn Informacji Publicznej - jak korzystać
   

1. Co to jest BIP

Co to jest Biuletyn Informacji Publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej  to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

2. Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej.

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej.

Ustawa z  dnia 6 września 2001r. o dostępie do   informacji   publicznej   (Dz.U.2014.0.782) nakłada na określone podmioty obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji.

Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej ( Dz. U.2007.10.68.) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.

Biuletyn Informacji Publicznej zawiera informacje publiczne o podmiocie, statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej podmiotu, majątku którym dysponuje, informacje o zasadach funkcjonowania podmiotu, trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybie działania w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych , sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Niniejszy Biuletyn ułatwi Państwu dostęp do informacji publicznych dotyczących naszego Zakładu, zapraszamy do jego użytkowania.

Struktura menu

Po lewej stronie znajduje się menu nawigacyjne składające się z  czterech głównych zakładek: Strona główna, Menu podmiotowe, Komórki organizacyjne zakładu, Menu przedmiotowe,

Każda z nich została uszczegółowiona, kolejne poziomy menu są dostępne po ustawieniu kursora myszki na dziale głównym.

Strona główna

Wybranie tej opcji  powita użytkowników naszej strony,  na której znajdują się podstawowe informacje dotyczące podmiotu, redakcji, określenia „co to jest BIP” oraz instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Menu podmiotowe

W ramach tej kategorii znajdują się informacje udostępnione przez podmiot i są uszczegółowione poprzez kolejne poziomy:

1.      Wizytówka – podstawowe informacje
        ·       
charakterystyka organizacyjno – prawna Zakładu
        ·       
cel i przedmiot działania 
2.      Podmiot tworzący
3.      Organy zakładu
4.    Komórki organizacyjne zakładu
           
W ramach tej  kategorii wyszczególniono komórki organizacyjne
            funkcjonujące w Zakładzie.

Menu przedmiotowe

W ramach tej kategorii znajdują się informacje, które udostępnia podmiot, a mianowicie:

 1.  Statut ZOL
  ·       
  Statut ZOL
  ·       
  Schemat organizacyjny 

 2. Regulamin organizacyjny

 3.  Obsługa i załatwianie interesantów
  ·       
  Kontakty – telefony

 4.  Mienie i struktura własnościowa

 5.  Ogłoszenia.
  Znajdują się tu informacje o charakterze czasowym – obwieszczenia, komunikaty, zamówienia publiczne.

 6. Prowadzone rejestry.
  Zawarta jest  tutaj informacja w zakresie  prowadzonej dokumentacji w formie rejestrów dotyczącej działu medycznego.

 7.  Prowadzone archiwum.
  Zawarta jest tutaj informacja odnośnie archiwizowania dokumentacji medycznej, kadrowo – płacowej, księgowej.

 8.  Statystyki

 9.  Rejestr zmian

 10. Certyfikaty
   

Poszczególne działy oraz podrozdziały są dostępne w każdym momencie przeglądania Biuletynu. W dowolnym momencie można wydrukować wyświetloną informację korzystając z opcji „do druku”, lub wrócić używając opcji „do góry”, wybierając klawisz znajdujący się pod informacją.


 

 

 


 Strona ZOL Gniezno