Strona ZOL Gniezno  

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
Certyfikat
   

Certyfikat  ISO

Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, ul. Orzeszkowej 27  wdrożył System Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy 
PN-EN ISO  9001 : 2009.

          Certyfikat Zarządzania Jakością PN-EN ISO  9001:2001                   (obecnie 9001 : 2009) został przyznany w dniu 26 stycznia 2004 roku.  

„ISO, czyli International Standard Organisation, to międzynarodowa organizacja pozarządowa, z siedzibą w Genewie, powołana do życia w 1947 roku. Jej celem jest tworzenie i promowanie międzynarodowych standardów w różnych dziedzinach”.

Funkcjonowanie Zakładu w warunkach rynkowych  sprawia, że potwierdzony certyfikatem wysoki standard jakości świadczonych usług medycznych są dla pacjentów gwarancją bezpieczeństwa, odgrywają coraz większą rolę w trakcie negocjonowania wszelkich umów. Jakość świadczonych usług medycznych stanowi podstawowy warunek pozyskiwania zaufania pacjentów, wzrostu wiarygodności Zakładu w oczach społeczeństwa oraz stałego rozwoju Zakładu.
System zarządzana jakością oparty na normach ISO 9001, usprawnia funkcjonowanie Zakładu, poprawia strategię marketingu, popularyzuje dobre wzory organizacyjne, rozwija inicjatywy powstające wewnątrz Zakładu, aktywizuje działania zespołów pracowniczych, sprzyja konkurencyjności.
 Wdrożenie systemu jakości zakończonego przyznaniem certyfikatu, nie ma charakteru jednorazowego przedsięwzięcia. Zakład podjął się stałego zobowiązania do świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie i stosowania określonych w dokumentacji procedur oraz ciągłego doskonalenia jakości wykonywanych usług medycznych.

 

 

 

 

 


 Strona ZOL Gniezno