Strona ZOL Gniezno  

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
Prowadzone archiwum
   

Zakład prowadzi składnicę akt, w której  przechowuje się:

 1. dokumentację medyczną,
 2. dokumentację kadrowo – płacową,  
 3. dokumentację księgową,   

Zasady udostępniania zbiorów oraz czas przechowywania określają odrębne przepisy: 

 1. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Ustawa o rachunkowości.
 3. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


 

 

 


 Strona ZOL Gniezno