Strona ZOL Gniezno SZUKAJ 

Strona główna                    
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka                               
Podmiot tworzący          
Organy zakładu    
Komórki organizacyjne zakładu

 MENU PRZEDMIOTOWE


   

Strona Główna
   

Witamy Państwa na naszych stronach informacyjnych.

"Dobro pacjenta naszym celem"

Zakład świadczy usługi medyczne dla osób dorosłych płci męskiej z zaburzeniami psychicznymi, których stan zdrowia uzasadnia potrzebę udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych.
Zakład posiada długoletnie doświadczenie w zakresie pielęgnacji i opieki, wypracowane procedury jakościowe oraz fachowy personel medyczny z wieloletnim doświadczeniem i praktyką w placówkach zagranicznych


SPOSOBY KONTAKTU

Nasz adres:

Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

62-200 Gniezno
ul. Elizy Orzeszkowej 27

telefon         + 48 61 426 24 55 do 57
telefon / fax + 48 61 426 24 58
adres internetowy www.zolgniezno.com.pl
adres e-mail: zol@zolgniezno.com.pl
adres e-mail: zolsekretariat@zolgniezno.com.pl 
adres e-mail: bip@zolgniezno.com.pl

 

 

 

 

 

 


Aktualizacja 17.11.2017  Strona ZOL Gniezno